JNA br. 68, 22400 Ruma | 022/430-049 | 063/276-088 | office@fenixagrar.co.rs
Serbian English German

POJAVA BOLESTI STRNINA

Na teritoriji Moravičkog  okruga pšenica je prošle jeseni uglavnom posejana u optimalnom roku na oko 9.380 hektara i u zimu je ušla u fazi bokorenja u veoma dobrom stanju.

Zahvaljujući blagoj zimi usevi su u fazu vlatanja ušli u odličnoj kondiciji ali često pregusti i prebujni. Sada su usevi u fazi od formiranog trećeg kolenca do pojave zastavičara. U toku marta i aprila palo je oko 223 litra kiše po kvadratnom metru a u maju do danas oko 60 litara.Ovakvi vremenski uslovi su prouzrokovali masovnu pojavu bolesti strnina što u uslovima nedovoljne preventivne zaštite ovih kultura u Moravičkom kraju kao i nemogućnosti ulaska u parcele i blagovremenog tretiranja može dovesti do značajnog pada prinosa i kvaliteta žita.

 

Izvor: agrodan

Share