JNA br. 68, 22400 Ruma | 022/430-049 | 063/276-088 | office@fenixagrar.co.rs
Serbian English German

DONETA UREDBA O USLOVIMA ZAKUPA DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA

prvaslicicabrate

Zainteresovani za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta sada znaju ko i po kojim kriterijumima može dobiti pravo prvenstva dugoročnog zakupa, jer je Vlada Srbije usvojila uredbu koja ta pravila reguliše, izjavila je ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević Bošković.

drugaslicicabrate

Izvor : agrodan

Share