JNA br. 68, 22400 Ruma | 022/430-049 | 063/276-088 | office@fenixagrar.co.rs
Serbian English German

Načini đubrenjaU zemljištu se nalaze biljna hraniva koja su obično nedovoljna za intenzivan rast i razvoj gajenih biljaka, odnosno za korišćenje genetskog potencijala za rodnost i postizanje maksimalnih prinosa, pa se javlja nedostatak biljnih hraniva.