JNA br. 68, 22400 Ruma | 022/430-049 | 063/276-088 | office@fenixagrar.co.rs
Serbian English German

Ciljevi i strategija   Od svog postanka Z.Z. „Fenix” ima jasnu poslovu strategiju – pouzdanost i moralnost poslovnih odnosa sa partnerima, negovanje dobrih poslovnih odnosa sa već postojećim partnerima u cilju dugoročne poslovne saradnje, kao i stalno povećanje broja novih partnera, utvrđivanje i istrajavanje na jasnoj viziji razvoja kompanije u potpunom saglasju sa prioritetima ekonomske politike i prirodnim resursima Vojvodine, poklanjanje velike pažnje kvalitetnim i ambicioznim kadrovima i njihovom stalnom usavršavanju. Naše strateško opredeljenje je plasman proizvoda koji su zdravi, sa nižom cenom i visokim kvalitetom.

   Prateći sve tehničke i tehnološke inovacije u zemlji i svetu, ali i zahvaljujući dobrom poslovanju, zadruga je prva u okolini omogućila svojim kooperantima da na svojim poljima zasnuju ogledna polja hibrida koji tek treba da uđu na naše tržište. Isto tako, omogućila im je edukaciju, kako kod nas u Srbiji, tako i u inostranstvu, u vidu seminara. Zadruga prati sva bitna dešavanja i u Ministarstvu poljoprivede Srbije, informiše se o novim uredbama i konkursima, za delimično ili u celosti, bespovratne kredite i subvencije za poljoprivrednu mehanizaciju i repromaterijale potrebne u poljoprivrednoj proizvodnji i na iste upucuje svoje kooperante. Zahvaljujuci tome, veći deo njih je obnovio svoju mehanizaciju koja je, minimum šest meseci, angažovana preko zadruge. Naš cilj je da stvorimo pouzdane i jake kooperante i da zajedničkim snagama stvorimo jako tržište.

Share
Sva pitanja i sugestije možete postaviti putem telefona, e-mail ili putem kontakt formulara.
Kontaktirajte nas putem kontakt forme.