JNA br. 68, 22400 Ruma | 022/430-049 | 063/276-088 | office@fenixagrar.co.rs
Serbian English German

Vizija i misija    Naša vizija je proizvodnja visokokvalitetnih proizvoda uz korišćenje domaćih sirovina i najsavremenijih tehnologija, uz konstantno unapređenje poslovanja i brige o zaštiti i očuvanju životne sredine.

    Naša misija je prisustvo naših proizvoda u regionu, kako bismo bili uspešan predstavnik Srbije. Želimo da budemo prepoznatljivi, ali i priznati kao kompanija koja uvek teži razvoju uz primenu najnovijih standarda i tehnnologija.
Idemo u susret novim tržištima i novim trendovima, istovremeno snažno oslonjeni na zdravu tradiciju lokalne sredine i lokalnog znanja.

POLITIKA KVALITETA
Sastavni deo ukupne poslovne politike preduzeća jeste kvalitet proizvoda i usluga koji zadovoljava najviše kriterijume, kao i zadovoljenje korisnika – kupca.

Utvrđeni principi politike kvaliteta su sledeći:

- Z.Z. „Fenix” mora predstavljati ime kao simbol kvaliteta.
- Pouzdana isporuka gotovih proizvoda i postizanja zadovoljstva korisnika – kupca.
- Unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom, stvaranje nove poslovne klime programom neprekidnog obrazovanja i motivacije zaposlenih.
- Racionalno korišćenje svih raspoloživih resursa i poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja.
- Redovno i pravovremeno održavanje proizvodnog procesa.
- Uključivanje svih zaposlenih i korišćenje njihove stručnosti, stvaranje međusobnog poverenja i klime za timski rad, u cilju postizanja stvaralačkog potencijala, maksimalne dobiti i smanjenja troškova na svim nivoima.
- Uspostavljanje dugoročnih, uzajamno korisnih poslovnih odnosa i izbor najboljih isporučilaca.
- Preispitivanje postojećih i osvajanje novih tržišta.
- Praćenje i merenje procesa, karakteristika proizvoda, zadovoljenje korisnika – kupaca i donošenje odluka na osnovu činjenica.
- Usklađivanje menadžmenta prema standardima serije JUS ISO 9000.
- Zaštita životne sredine, imovine i ušteda u prirodnim resursima.

Share
Sva pitanja i sugestije možete postaviti putem telefona, e-mail ili putem kontakt formulara.
Kontaktirajte nas putem kontakt forme.