JNA br. 68, 22400 Ruma | 022/430-049 | 063/276-088 | office@fenixagrar.co.rs
Serbian English German

Zaštita bilja


Odeljenje za zaštitu bilja radi na poslovima:

• Prognozno-izveštajne službe u zaštiti bilja,

• Zdravstvene kontrole proizvodnje semena i izdavanje propisane dokumentacije.

• Zdravstvena kontrola proizvodnje kvaliteta loznog, voćnog i drugog sadnog materijala poljoprivrednog bilja i izdavanje propisane dokumentacije.

• Ispitivanja novih pesticida.

• Zdravstveni pregled pošiljki bilja namenjenih izvozu.

• Savetodavne službe u zaštiti bilja (obilazak terena, determinacija štetočina, bolesti i korova, preporuka za korišćenje određenog preparata, vremena i doze primene).

• Organizovanja obuke i predavanja iz zaštite bilja tokom zimskog perioda.

Share
Sva pitanja i sugestije možete postaviti putem telefona, e-mail ili putem kontakt formulara.
Kontaktirajte nas putem kontakt forme.